Medezeggenschapsraad

De MR Bijenkorf vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de leerkrachtenkamer.

De MR bestaat uit:

Ronald Goosen (ouder, lid)
Linda Grauw (ouder, voorzitter)
Ton de Vaal (team,secrataris GMR, post, e-mail, website, nieuwsbrief)
Jet Kistemaker (team, penningmeester)
Ronald Huizer (ouder, GMR)

Meer informatie over de MR en haar werk vindt u hier.

Contact met de MR: mr.bijenkorf@oo-h.nl

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®