Welkom!

Obs de Bijenkorf ligt aan het Imkerspark en zoals de naam suggereert zijn wij een school die zoemt van activiteit. Onze kinderen krijgen onderwijs binnen een gezond pedagogisch klimaat in een veilig omgeving. Zij kunnen dan ook zelfbewust en met zelfvertrouwen uitvliegen!

Op de website leest u wat we doen en hoe we het doen op onze school.
U bent van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te zien hoe ons onderwijs in de dagelijkse praktijk wordt vorm gegeven.

Visie

Je mag zijn wie je bent.
Om te worden wie je bent.
Op jouw manier en in jouw tijd.
Want iedereen doet ertoe!

Onderwijs

Drie pijlers
Rekenen
Taal / lezen
Oriëntatie op jezelf en de omgeving
Aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.
We doen dit regelmatig groepsdoorbrekend.

Ouders

Sfeervol en veilig pedagogisch klimaat.
Ouderbetrokkenheid onderdeel van de cultuur: We doen het samen!