Buitengewoon verlof

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die ‘buiten de wil zijn gelegen’. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot een of enkele dagen.

Voorbeelden daarvan zijn:
• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
• bij verhuizing
• bij huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 3e graad
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
• bij 12,5, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad
• bij bepaalde gezinsproblematiek

Meer informatie over buitengewoon verlof vindt u in de schoolgids.

Download hier het aanvraag formulier voor verlof.
Aanvraag verlof


© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®