Leerlingenraad

Op de Bijenkorf werken wij met een leerlingenraad die zes keer per schooljaar bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we allerlei onderwerpen die voor de hele school van betekenis zijn, zoals het voetbalrooster tijdens de pauze, toiletgebruik en de buiten materialen. Daarnaast denkt de leerlingenraad mee met de schoolplannen voor de toekomst.

Klik hier voor meer informatie over de leerlingenraad.

Leden

LEERLINGENRAAD

De nieuwe leden voor de Leerlingenraad zijn in de groep gekozen in de week van Prinsjesdag.
Op woensdag 25 oktober 2017 zijn we voor het eerst bij elkaar geweest:

Groep 8 Riad en Ilja

Groep 7 Sacha en Vardan

Groep 6 Tom en Etiënne

Groep 5 Keano en Linde

Groep 4 Wisselende bezetting

(elke Leerlingenraad zijn 2 andere kinderen uit groep 4 aanwezig; groep 4 komt wennen en meekijken ter voorbereiding op het volgende jaar)

Verslagen

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®