Ons onderwijs in praktijk

Wij brengen onze visie in praktijk door:

  • open te staan voor alle leerlingen
  • onze kinderen goed te leren kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen
  • te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
  • opbrengstgericht te werken
  • duidelijke doelen te stellen in onze groepsplannen maar ook in onze lessen
  • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces
  • te werken met een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®