Onze normen en waarden

Een gezond pedagogisch klimaat is de basis van alles in school, want alleen in een veilige omgeving zijn kinderen in staat om zich echt te ontwikkelen en tot leren te komen. Voor dat veilige klimaat zijn we samen verantwoordelijk.

Wij bieden veiligheid door de aanwezigheid van wederzijds respect tussen volwassenen, tussen kinderen en tussen volwassenen en kinderen onderling. Kinderen voelen zich bij ons gewaardeerd en gerespecteerd, ieder kind mag en kan zichzelf zijn.

Ouderbetrokkenheid is volop geworteld in de cultuur van school. We doen het samen, met aandacht voor het welzijn van de individuele leerling en de school als geheel.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Kinderen ontwikkelen bij ons een positieve en kritische kijk op de samenleving, als ook hoe een bijdrage te leveren aan deze samenleving. Zij ontdekken en ontwikkelen hun eigen waarden en normen.

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®