Passend Onderwijs

Als u een passende school zoekt voor uw kind met een beperking of speciale onderwijsbehoefte, kan dat een lastige zoektocht zijn. Hieronder ziet u in een beknopt overzicht welk profiel onze school heeft. Zo kunt u snel een inschatting maken of deze school een passende plek voor uw kind kan bieden. Neem dan contact op met de directeur om een afspraak te maken. In dit gesprek verkennen we de mogelijkheden om passend onderwijs voor uw kind te realiseren.

Onze school beschikt ook over een schoolondersteuningsplan (SOP). Als u dit wilt lezen, kunt u dit opvragen bij de directeur.

Profiel

 • Vanuit klassikale situatie werken op niveau
 • Themagerichte wereldoriëntatie
 • Groep doorbrekende circuits (lezen, expressie)

Expertise / kennis

 • Sova training
 • Rots en water
 • Taal-lees specialist (dyslexie)
 • Rekenspecialist
  • Toptalentcoach voor begeleiden meer begaafden

Ontwikkelingsrichting school

 • Opbrengstgericht werken
 • Ontwikkelen vaardigheden (zelfstandigheid, samenwerken, creativiteit, informatieverwerking)
 • Podiumkunsten

School kenmerken

 • 165 leerlingen verdeeld over 7 groepen
 • 16 personeelsleden (12 vrouwen en 4 mannen)
 • Veilig pedagogisch klimaat
© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®