Medezeggenschapsraad

De MR Bijenkorf vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de leerkrachtenkamer.

De MR bestaat uit:

Linda Grau (ouder, voorzitter en GMR afgevaardigde)
Ronald Goosen (ouder, lid)
Laura Verhoeven (team, penningmeester)
Jet Kistemaker (team)

Meer informatie over de MR en haar werk vindt u hier.

Contact met de MR: mr.bijenkorf@oo-h.nl

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®