OOH

College van Bestuur / Raad van Toezicht

Obs de Bijenkorf valt, met nog 4 andere scholen, onder het gezag van de stichting Openbaar Onderwijs Houten. Het bovenschools management is in handen van het College van Bestuur. Dit College van Bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die uit 5 leden bestaat.

Contact gegevens

Openbaar Onderwijs Houten
College van Bestuur:  Annelies Smits MPM

De Bouw 85, 3991 SX Houten

Tel:  030 – 6343685
E-mail: info@oo-h.nl

logo_HART_OOH-(2)

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®