Oudervereniging – Ouderraad

De ouderraad is een door ouders gekozen vertegenwoordiging en heeft de volgende taken: het onder de aandacht brengen van de belangen van ouders en kinderen bij de MR en de schoolleiding, het bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren en het bevorderen dat de ouders helpen bij activiteiten. De voornaamste taak van de ouderraad is helpen organiseren en ondersteunen bij de activiteiten.

Er zijn verschillende commissies in het leven geroepen, o.a. voor Sinterklaas, Kerst, sportdagen, enz. om deze activiteiten gestructureerd vorm te geven en uit te voeren. De Ouderraad heeft een reglement opgesteld, dat ter inzage op school aanwezig is. Net als bij de MR is er een verkiezing voor nieuwe ouderraadsleden en aspirant-leden. Aan het begin van ieder jaar organiseert de OV, samen met de MR, een algemene ouderavond. De samenstelling van de OV wordt dan bepaald.
De datum van deze openingsvergadering is nog niet bekend.

Het e-mailadres van de OR: or.bijenkorf@oo-h.nl

Leden van de OV

Ouders:

* Liesbeth van der Esch (voorzitter)
* Joyce Fransman
* Igor van den Hurk (penningmeester)
* Marjolein Oosterveer
* Maaike ‘t Hart
* Jacqueline Claessen
* Chantal Lemmens
* Kelly Stam

Teamleden:
* Karin Verhoeven
* Marjan Hettema

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®